چك ليست بازديد از كپسول هاي آتش نشانيآیا کپسولهای آتش نشانی به تعداد مورد نیاز در کارگاه وجود دارد؟آیا محل کپسولهای آتش نشانی مناسب و مشخص می‌باشد؟آیا تجهیزات آتش نشانی مرتبا بازدید می‌شوند؟آیا نوع کپسولها...