نرم افزار طب کار و پزشکی اندیشه نگاران سپهر آفاق

نرم افزار طب کار | مقایسه نگارشهای مختلف نرم افزار طب کار آفاق

مشاوره رایگان

031-34 720 406

031-34 720 408

031-34 720 409

0913 433 1242

مقایسه نگارشهای مختلف نرم افزار طب کار آفاق

مشخصات فنی نگارشهای مختلف نرم افزار طب کار آفاق.


خریداران نرم افزار طب کار آفاق
مشخصات نرم افزار طب کار آفاق

نگارش پایه: جهت شرکتها و صنایع کوچک طراحی شده و کلیه نیازهای طب کار آنها را جواب گو می باشد.
نگارش عمومی: برای شرکتها و صنایع بزرگ طراحی شده که نیاز به خصوصی سازی نرم افزار ندارند.
نگارش حرفه ای: برای شرکتها وصنایع بزرگ طراحی شده که نیاز به خصوصی سازی و اتصال سیستمهای دیگر از قبیل کلینیک ، اورژانس ، داروخانه را دارند.

در زیر حالت مقایسه نرم افزارهای طب کار را مشاهده می نمایید.

پارامترها مشخصات پــایه عمومی حرفه ای
قیمت شروع قیمت پایه به میلیون تومان با توجه به امکانات 3 6-9 12-15
سیستم عامل کلیه ویندوزهای 23 بیتی و 64 بیتی Tebekar Tebekar Tebekar
پایگاه داده Microsoft SQL Server Tebekar Tebekar Tebekar
ورژن پایگاه داده SQL server از این نگارش به بالا پشتیبانی می شود 2000 2005 2008 R2
پشتیبانی یک سال پشتیبانی رایگان + بروز رسانی رایگان نرم افزار Tebekar Tebekar Tebekar
ظرفیت  ها حداکثر ظرفیت تشکیل پرونده در هر سال 300 نفر نامحدود نامحدود
حداکثر کلایت استفاده کننده از سیستم 10کلاینت نامحدود نامحدود
حداکثر تعریف کاربر نامحدود نامحدود نامحدود
اطلاعات پایه       تعریف کارگاهها و قسمتهای مختلف Tebekar Tebekar Tebekar
تعریف مشاغل Tebekar Tebekar Tebekar
تعریف چارت سازمانی و تهیه بانک شغلی   Tebekar Tebekar
تعریف عوامل زیان آور محیط Tebekar Tebekar Tebekar
تعریف پارامترهای کارشناسی بهداشت حرفه ای Tebekar Tebekar Tebekar
تعریف پیمانکاران   Tebekar Tebekar
تعریف انواع مشاوره و ارجاع   Tebekar Tebekar
تعریف نشانه ، تشخیص ، یافته Tebekar Tebekar Tebekar
تعریف انواع آزمایشات از قبیل پاراکیلینیکی و آزمایشگاهی Tebekar Tebekar Tebekar
نعریف انواع معرفی نامه برای انجام معاینات   Tebekar Tebekar
تعریف انواع فرمهای آموزشی   Tebekar Tebekar
تعریف پکیجهای مختلف روانشناسی     Tebekar
تعریف نتایج روانشناسی     Tebekar
تعریف سوالات صفحه اول تشکیل پرونده Tebekar Tebekar Tebekar
تعریف نوع معاینات Tebekar Tebekar Tebekar
تعریف بیمه Tebekar Tebekar Tebekar
تعریف انواع کاربران و سطوح دسترسی Tebekar Tebekar Tebekar
تشکیل پرونده تشکیل پرونده در سالهای متوالی Tebekar Tebekar Tebekar
گرفتن عکس پرسنل توسط وب کم و سایز کردن عکس Tebekar Tebekar Tebekar
امکان گرفتن امضای الکترونیکی با قلمهای دیجیتالی   Tebekar Tebekar
امکان اسکن اثر انگشت با دستگاه اسکنر اثر انگشت   Tebekar Tebekar
امکان ارتباط به پرسنل از طریق پیامک و ایمیل     Tebekar
چاپ پرونده سلامت شغلی مطابق فرم استاندارد وزارت بهداشت Tebekar Tebekar Tebekar
تکمیل هوشمند فرم تشکیل پرونده Tebekar Tebekar Tebekar
امکان اتصال به سیستم HR یا ERP     Tebekar
جستجو جستجوی نام، نام خانوادگی،شماره پرونده،کد ملی Tebekar Tebekar Tebekar
فیلتر کردن نوع قرارداد، نام کارگاه، تاریخ پذیرش Tebekar Tebekar Tebekar
مشاهده وضعیت جوابدهی پرونده، پرونده های آماده جوابدهی   Tebekar Tebekar
دسترسی به تمام نتایج وارده شده برای پرونده Tebekar Tebekar Tebekar
لیست پرونده ای اخیر برای دسترسی راحت تر به پرونده ها Tebekar Tebekar Tebekar
حذف پرونده حذف پرونده در سال جاری و یا کلیه سالها Tebekar Tebekar Tebekar
ورود سریع نتایج امکان وارد کردن تمام نتایج معاینات در یک فرم     Tebekar
اودیومتری ورود نتایج اودیومتری در پرونده سلامت شغلی Tebekar Tebekar Tebekar
تفسیر رنگی گراف اودیومتری   Tebekar Tebekar
تفسیر نتیجه اودیومتری بر اساس استاندارد AudioMetrist   Tebekar Tebekar
تفسیر نتیجه اودیومتری بر اساس استاندارد Goodman   Tebekar Tebekar
تفسیر اودیومتری بر اساس استاندارد NIHL OSHA     Tebekar
محاسبه میزان ناتوانی گوشها طبق استانداد OSHA     Tebekar
امکان اصلاح منحنی اودیومتری با موس     Tebekar
امکان مقایسه گرافهای نتایج اودیومتری چند سال مختلف     Tebekar
ورود نتایج SRT , SDS Tebekar Tebekar Tebekar
امکان ثبت و ذخیره تکرار آزمایش اودیومتری به دفعات Tebekar Tebekar Tebekar
امکان چاپ فرم تست اودیومتری Tebekar Tebekar Tebekar
امکان ارسال نتیجه و گرافی اودیومتری به EXCEL   Tebekar Tebekar
امکان جابجایی گوشها در ورود و مشاهده اطلاعات Tebekar Tebekar Tebekar
امکان ثبت یافته های شنوایی توسط متخصص اودیولوژیست   Tebekar Tebekar
اپتومتری ورود نتایج اپتومتری در پرونده سلامت شغلی Tebekar Tebekar Tebekar
ثبت دید بدون عینک برای چشم چپ و راست Tebekar Tebekar Tebekar
ثبت دید با عینک برای چشم چپ و راست Tebekar Tebekar Tebekar
ثبت دید رنگی برای چشم چپ و راست Tebekar Tebekar Tebekar
انجام تست دید رنگی ایشی هارا Ishihara توسط نرم افزار   Tebekar Tebekar
تشخیص تست دید رنگی Normal, Abnormal, Protan, Deutan, Tritan, Total Color Blidness   Tebekar Tebekar
ثبت ثانیه آرک عمق دید Tebekar Tebekar Tebekar
امکان ثبت یافته های بینایی توسط کارشناس اپتومتریست    Tebekar Tebekar
امکان ثبت و تکرار آزمایش اپتومتری به دفعات Tebekar Tebekar Tebekar
اسپیرومتری ورود نتایج اسپیرومتری در پرونده سلامت شغلی Tebekar Tebekar Tebekar
امکان انتخاب دستگاه اسپیرومتر(Form, Jager, Pony Fx, SpiroLab II, SpiroLab III, Winspiro, Vitalograph)   Tebekar Tebekar
ثبت مصرف سیگار(غیر سیگاری، سیگاری، ترک سیگار) Tebekar Tebekar Tebekar
تفسیر اسپیرومتری طبق استاندارد ILO ATS     Tebekar
مشاهده تفسیر اسپیرومتری بصورت تصویری     Tebekar
امکان ضمیمه شدن گرافی اسپیرومتری Tebekar Tebekar Tebekar
مشاهده گراف اسپیرو در سایزهای مختلف Tebekar Tebekar Tebekar
امکان اسکن کردن گرافی اسپیرومتری Tebekar Tebekar Tebekar
امکان گرفتن عکس با دوربین دیجیتالی از گراف اسپیرو   Tebekar Tebekar
امکان ثبت و تکرار تست اسپیرومتری به دفعات Tebekar Tebekar Tebekar
امکان ثبت و ذخیره یافته های اسپیرومتری توسط کارشناس   Tebekar Tebekar
اتصال به دستگاه اسپیرومتری و دریافت نتایج و گرافی بصورت آنلاین Tebekar Tebekar Tebekar
آزمایشگاه ورود نتایج آزمایشگاه Tebekar Tebekar Tebekar
تشخیص نتیجه نرمال و غیر نرمال آزمایشات Tebekar Tebekar Tebekar
امکان ورود سریع نتایج آزمایشات Tebekar Tebekar Tebekar
امکان مرتب سازی لیست آزمایشات Tebekar Tebekar Tebekar
امکان ثبت و ذخیره تکرار آزمایش به دفعات Tebekar Tebekar Tebekar
امکان Import اطلاعات از نرم افزارهای آزمایشگاههای خارج از سازمان Tebekar Tebekar Tebekar
سایر آزمایشات ورود نتایج گرافی ها ، نوارقلب ، تصویر برداری و .... Tebekar Tebekar Tebekar
امکان ورود سریع نتایج آزمایشات Tebekar Tebekar Tebekar
امکان ذخیره کردن گرافی ها ، تصویرها ، نوارها و ... Tebekar Tebekar Tebekar
امکان مرتب سازی لیست آزمایشات Tebekar Tebekar Tebekar
امکان ثبت و ذخیره تکرار آزمایش به دفعات Tebekar Tebekar Tebekar
امکان Import اطلاعات از نرم افزارهای آزمایشگاههای خارج از سازمان Tebekar Tebekar Tebekar
بهداشت حرفه ای ورود نتایج کارشناس بهداشت حرفه ای Tebekar Tebekar Tebekar
ثبت عوامل زیان آور شغل فعلی همراه با  مدت مواجهه ، میزان مواجهه ، حد مجاز ، میزان تماس ، راههای مواجهه ، راههای ورود ، حالت ، ارزیابی Tebekar Tebekar Tebekar
ثبت عوامل زیان آور شغل قبلی همراه با  مدت مواجهه ، میزان مواجهه ، حد مجاز ، میزان تماس ، راههای مواجهه ، راههای ورود ، حالت ، ارزیابی Tebekar Tebekar Tebekar
تهیه فرم معرفی برای عوامل زیان آور   Tebekar Tebekar
ثبت وسایل حفاظت فردی و تجهیزات ایمنی   Tebekar Tebekar
ضمایم ضمیمه کردن انواع گسترده فایلها مانند گراف نوار قلب ، C.X.R و ... Tebekar Tebekar Tebekar
گزارشات گزارشات پویا و ترکیبی و ساخت گزارشات متنوع Tebekar Tebekar Tebekar
ارسال اطلاعات داده به نرم افزار Excel Tebekar Tebekar Tebekar
ارسال انواع گزارشات نموداری در نرم افزار Excel Tebekar Tebekar Tebekar
ارسال اطلاعات به نرم افزار SPSS Tebekar Tebekar Tebekar
فیلتر کردن گزارشات با شرطهای مورد نظر Tebekar Tebekar Tebekar
ادغام چند گزارش با شرطهای And و Or بصورت پویا     Tebekar
تعیین خروجی گزارش بصورت (لیست تفکیکی ، ادغام مشابه ، تعداد)    Tebekar Tebekar
امکان گزارشات ترکیبی با تعیین سالهای مختلف در یک گزارش Tebekar Tebekar Tebekar
تعریف گزارش (تعیین ستونهای گزارش ،فونت ،تراز ،سایز و ..)     Tebekar
امکان تغییر سرصفحه و پاورقی در گزارشات جدید      Tebekar
امکان تعریف سایز و جهت کاغذ در گزارشات جدید      Tebekar
امکان تغییر scale برای گزارشات جدید Tebekar Tebekar Tebekar
امکان تغییر مقیاس چاپ و تعداد کپی در چاپ گزارش Tebekar Tebekar Tebekar
امکان ذخیره گزارشات طراحی شده Tebekar Tebekar Tebekar
ذخیره گزارش با فورمتهای PDF, JPG, BMP , ...     Tebekar
ارسال گزارش از طریق Email     Tebekar
کلینیک نرم افزار کلینیک هوشمند آفاق - پذیرش و نوبت دهی الکترونیکی Tebekar Tebekar Tebekar
تعربف خدمات کلینیکی هراه با تعرفه آنها و گرفتن گزارشات متنوع Tebekar Tebekar Tebekar
سیستم داروخانه همراه با کنترل داروها از نظر تاریخ انقضا و نقطه سفارش Tebekar Tebekar Tebekar
سیستم داروخانه مجهز به بارکد Tebekar Tebekar Tebekar
ورود و خروج دارو  بصورت مکانیزه Tebekar Tebekar Tebekar
تائیدیه مرخصی استعلاجی پرسنل و تفکیک نشغلی و غیر شغلی Tebekar Tebekar Tebekar
حوادث ثبت حوادث شغلی بصورت کامل همراه با گراف Tebekar Tebekar Tebekar
ثبت اعضای آسیب دیده Tebekar Tebekar Tebekar
ثبت نوع آسیب Tebekar Tebekar Tebekar
ثبت اقدامات مورد نیاز برای حادثه دیده Tebekar Tebekar Tebekar
ثبت نتیجه اقدامات Tebekar Tebekar Tebekar
ثبت علت حادثه Tebekar Tebekar Tebekar
ثبت وسایل انتقال Tebekar Tebekar Tebekar
ثبت محل وقوع حادثه Tebekar Tebekar Tebekar
Tebekar  امکانات موجود در نگارش
Tebekar  امکانات آپشنال نرم افزار
 
در قسمت تماس با ما می توانید راههای تماس با شرکت را مشاهده نمایید
 


نویسنده:

facebook twitterShare

134 شرکتهای طرف قرارداد

1 - مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی

2 - سازمان تاکسی رانی

3 - شرکت نگاره طلوع

4 - شرکت Dafco

5 - شرکت پترو پارس

6 - شرکت معدنی سنگ آهن گل گهر

7 - پترو شیمی پلیمر آریا ساسول

8 - مجتمع سیمان تهران سهامی عام

9 - شرکت سیمان فارس

10 - شرکت سهامی سیمان اصفهان

11 - شهرداری استان قم

12 - شرکت مهندسی سبا آسانبر

13 - سپاهان باطری

14 - شرکت پیک سلامتی نادر

15 - شرکت سایپا آذین

16 - معاونت بهداشتی علوم پزشکی استان اصفهان

17 - شبکه بهداشت شهرستان نجف آباد

18 - هیات هاکی استان اصفهان

19 - اتحادیه تعمیرکنندگان و فروشندگان موبایل

20 - متروی تهران

21 - مجتمع آموزشی فن گستر

22 - شرکت لاستیک پارس

23 - مرکز بهداشت شهرستان سبزوار

24 - شبکه بهداشت شهرستان شهرضا

25 - شبکه بهداشت شهرستان خمینی شهر

26 - شبکه بهداشت شهرستان مبارکه

27 - شبکه بهداشت شهرستان لنجان

28 - شبکه بهداشت شهرستان شاهین شهر

29 - شبکه بهداشت شهرستان فلاورجان

30 - مرکز بهداشتی و درمانی شهید رضائیان

31 - مرکز بهداشتی و درمانی شهید اول

32 - مرکز بهداشتی و درمانی خوراسگان

33 - مرکز بهداشتی و درمانی رهنان

34 - مرکز بهداشتی و درمانی امیرحمزه

35 - مرکز بهداشتی و درمانی بهارستان

36 - مرکز تحقیقات غدد ومتابولیسم اصفهان

37 - کلینیک قائدی اصفهان

38 - کلینیک فوق تخصصی بیمارستان فیض اصفهان

39 - کلینیک فوق تخصصی بیمارستان نور(خورشید) اصفهان

40 - بیمارستان سوانح وسوختگی اصفهان

41 - کلینیک ثامن الائمه اصفهان

42 - کلینیک پروین اصفهان

43 - کلینیک پارسیان

44 - کلینیک جواد الائمه اصفهان

45 - کلینیک سلامت ایرانیان

46 - مرکز بهداشتی و درمانی خانه اصفهان

47 - درمانگاه 2 مسجد سید شهید برهانیان

48 - درمانگاه 4 علامه هرندی

49 - درمانگاه خوراسگان

50 - درمانگاه رهنان

51 - درمانگاه خمینی شهر

52 - درمانگاه 7 خیام

53 - درمانگاه ولی عصر عج

54 - درمانگاه گز و برخوار

55 - درمانگاه فلاورجان

56 - درمانگاه زرین شهر

57 - درمانگاه مبارکه

58 - درمانگاه شهرضا

59 - درمانگاه میمه

60 - درمانگاه داران

61 - درمانگاه گلپایگان

62 - درمانگاه نایین

63 - درمانگاه فریدون شهر

64 - درمانگاه قدس

65 - بیمارستان شریعتی اصفهان

66 - بیمارستان فوق تخصصی غرضی اصفهان

67 - بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد

68 - مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان

69 - درمانگاه اردستان

70 - مرکز بهداشتی درمانی خدیجه کبری

71 - کلینیک حضرت ابوالفضل

72 - کلینیک ام البنین

73 - کلینیک ملاصدرا

74 - کلینیک سلامت سپاهان

75 - کلینیک نقش جهان

76 - مرکز بهداشتی درمانی لادان

77 - مرکز تخصصی طب کار پاژند طب اراک

78 - شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)

79 - مرکز بهداشت فریدن

80 - مرکز بهداشت خور و بیابانک

81 - مرکز بهداشت دهاقان

82 - مرکز بهداشت فریدونشهر

83 - مرکز بهداشت خوانسار

84 - مرکز بهداشت نطنز

85 - مرکز بهداشت نائین

86 - مرکز بهداشت چادگان

87 - مرکز بهداشت تیران و کرون

88 - مرکز بهداشت اردستان

89 - مرکز بهداشت سمیرم

90 - مرکز بهداشت گلپایگان

91 - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص)

92 - شرکت داروسازی لقمان

93 - درمانگاه نواب صفوی

94 - شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی PIDEC

95 - بيمارستان كلينيك خانواده

96 - شرکت ناردیس طرح های انرژی

97 - مرکز بهداشت درچه

98 - ستاد عملیاتی فرماندهی آتش نشانی اصفهان

99 - همراه برتر قزوین

100 - سیمان دورود

101 - مرکز تخصصی طب کار آسا

102 - شرکت سیمان خوزستان سهامی عام

103 - مرکز تخصصي طب کار طب و صنعت پيروزي

104 - شركت مهندسي مشاور نارگان

105 - سیمان سامان غرب

106 - شرکت آرتاویل تایر (لاستیک گلدستون)

107 - شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

108 - شرکت گلتاش سهامی عام

109 - شرکت گوهر روش سیرجان

110 - شرکت جهاد نصر سیرجان

111 - شرکت پامیدکو

112 - شهرداری اصفهان

113 - شرکت طراحی و مهندسی همپا انرژی (هدکو)

114 - شرکت تحقیقاتی آفا

115 - گروه صنعتی گیتی پسند

116 - قالبهای بزرگ صنعتی سایپا

117 - شرکت لبنی دامداران

118 - مرکز تخصصی طب کار پاسارگاد اراک

119 - ایرانسل

120 - Reppedby.com

121 - ماشین سازی اراک

122 - شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا

123 - قوطی سازی آلومنیوم کاوه

124 - شرکت ساپکو

125 - شرکت طب کار پایا

126 - شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ)

127 - شرکت آسفالت طوس

128 - شرکت پتروشیمی زاگرس

129 - شرکت پتروشیمی مروارید

130 - شرکت آتیه سازان آزما

131 - مجتمع مس شهر بابک

132 - پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند

133 - شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا

134 - مجتمع پتروشیمی بوشهر

مطالب جدید

 • نرم افزار طب کار
 • مجتمع مس شهر بابک
 • شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا
 • مجتمع پتروشیمی بوشهر
 • پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند
 • شرکت پتروشیمی مروارید
 • خط مشی شرکت فرا اندیشان آفاق
 • نرم افزار کلینیک و داروخانه شرکت پترو پارس
 • شرکت آتیه سازان آزما
 • خریداران نرم افزار طب کار
 • نگارش 567 نرم افزار طب کار آفاق
 • شرکت پتروشیمی زاگرس
 • نگارش 539 نرم افزار طب کار آفاق
 • توضیحات مربوط به سامانه بازرسی وزارت بهداشت و درمان
 • شرکت آسفالت طوس

مطالب تصادفی

 • تاییدیه فنی نرم افزار طب کار
 • درباره ما
 • نگارش 244 نرم افزار طب کار آفاق
 • نگارش 3.0.146 نرم افزار طب کار آفاق
 • کلینیک سلامت ایرانیان
 • معاینات ادواری سال 91 شرکت پتروپارس
 • تیم شطرنج فرا اندیشان آفاق
 • نگارش 3.0.271 نرم افزار طب کار آفاق
 • تشکیل پرونده
 • درباره ما
 • سیستم تشخیص هویت الکترونیکی
 • نگارش 2.0.1239 نرم افزار طب کار
 • تست ریه (اسپیرومتری)
 • مرکز بهداشت فریدونشهر
 • درباره ما