نرم افزار کلینیک

نرم افزار کلینیک

نرم افزار کلینیک

پذیرش روزانه و ثبت مراجعات، نوبت دهی،
لیست انتظار پزشکان، ثبت دارو، پرونده طب کارجهت مشاوره، خرید و دانلود این نرم افزار لطفا باما در ارتباط باشید.

توضیحات