دانلود راهنما نرم افزار طب کار

دانلود راهنما نرم افزار طب کار

تاریخ خبر: 1391/05/14
شرکتهای گرامی که از نرم افزار جامع طب کار آفاق استفاده می نمایند با توجه به اینکه در نگارش جدید نرم افزار تغییراتی وجود دارد که برای استفاده نیاز به آموزش دارد لذا شرکت راهنمای آموزش نرم افزار طب کار را برای آن دسته از دوستان در قالب PDF آماده نموده است و کافی است در قسمت پشتیبانی با رمز و پسورد خود وارد شده و فایلهای راهنمای نرم افزار طب کار را دانلود نمایند