معرفی شرکت در سایتهای معروف ایرانی

معرفی شرکت در سایتهای معروف ایرانی

تاریخ خبر: 1391/05/12
از این پس می توانید محصولات تولید شده شرکت آفاق را درسایتهای معرفی محصولات ایرانی شماهده نمایید
برای اطلاع رسانی بهتر محصولات شرکت می توانید به این سایت مراجعه نمایید
معرفی نرم افزار طب کار آفاق در سه نگارش
نکارش : پایه که قابل استفادخ برای کلیه صنایع می باشد طبق استانداردهای وزارت درمان و بهداشت
نگارش : عمومی که قابلیتهای تفسیر های اتوماتیک و گزارشات پویا را داراست
نگارش : حرفه ای که دارای قابلتهای فراوان است و همچنین گزارشات حرفه ای پشیرفته و پویا ، قابلیت اتصال به دستگاههای اندازه گیری و .....

http://ParsCenter.com/tebekar