راهنمایی برای خرید نرم افزار طب کار

راهنمایی برای خرید نرم افزار طب کار

تاریخ خبر: 1391/07/29
راهنمایی برای خرید یک بسته نرم افزار
انتخاب نرم افزاری مطمئن و کامل ، که کاربر پسند بوده و دارای بانک اطلاعاتی کامل و اصولی و همچنین توانایی استخراج انواع گزارشات لیستی و آماری را داشته باشد کار بسیار راحتی نیست. متاسفانه در کشور ما تولید کنندگان نرم افزارهای طب کار ادعاهایی نموده که بعضا بسیار جالب و جای تامل دارد ، برخی  الفاظی از قبیل کامل ترین ، جامع ترین ، فوق حرفه ای ترین نرم افزار طب کار و یا تخصصی ترین نرم افزار طب کار و ....  بکار برده اند ،آنچه مشخص است کلماتی از قبیل کاملترین ، تخصصی ترین ، بهترین و .... که از طرف شرکت تولید کننده نرم افزار بکار برده شده است نمی تواند مرجع مناسبی جهت تصمیم گیری در امر خرید نرم افزار باشد و اعطای این قبیل کلمات باید از طرف مرجعی که تمام نرم افزار های موجود را مشاهده ، کارشناسی و بررسی نموده انجام گیرد.
خریداری نرم افزار ، بدون خدمات پشتیبانی از ارزشی برخوردار نبوده و پشتیبانی نرم افزاری از خود نرم افزار بسیار مهم ترمی باشد. 
از طرفی متاسفانه برخی از شرکتها  در رزومه خود ، از اسامی شرکتهایی استفاده کرده اند که یا هنوز نرم افزار طب کار تهیه نکرده اند و یا از نرم افزارهای دیگری استفاده می نمایند وآنچه مشخص است هیچ صداقتی در گفتار و رفتار وجود ندارد.
از طرف دیگر بیان نکات غیر واقعی از نرم افزار خود و بد گویی از نرم افزارهایی که خود بصورت کامل و جامع ندیده اند باعث بسی تعجب است.
تعهد و تخصص در کنار هم جوابگوی نیاز صنایع می باشد . استعلام نرم افزار از یک یا چند شرکت بیان شده در رزومه می تواند برای آشنایی از نحوه کار آیی نرم افزار و نحوه پشتیبانی بسیار حائز اهمیت باشد.
اتصال نرم افزار خریداری شده به سامانه طب کار وزارت بهداشت و درمان نیز دارای اهمیت زیادی است، اکر هزینه نمایید و نرم افزاری تهیه کنید که امکان اتصال به سامانه طب کار را نداشته باشد باید یک بار دیگر اطلاعات پرونده را در سامانه طب کار وارد نمایید و این امر موجب دوباره کاری و شاید بروزخطا در پرونده ها گردد.


Afagh