نرم افزار طب کار تحت دامین

نرم افزار طب کار تحت دامین

تاریخ خبر: 1391/07/04
نسخه نرم افزار طب کار برای کاربرانی که تحت دامین کار میکنند تولید گردید.
در این نگارش امنیت برنامه را می توان توسط دامین بالاتر برد.
کلیه استفاده کنندگان نرم افزار طب کار آفاق می توانند با از قسمت خبرنامه نرم افزار خود این نرم افزار را دانلود نمایند و از آن استفاده نمایند.