نگارش 567 نرم افزار طب کار آفاق

نگارش 567 نرم افزار طب کار آفاق

تاریخ خبر: 1396/12/10

نگارش 567 نرم افزار طب کار آفاق.

تغییرات این نگارش نرم افزار طب کار آفاق:

 • اضافه شدن گزارشات آنالیزی جامع اطلاعات جهت تحلیل اطلاعات
 • اضافه  شدن گزارشات آنالیزی جهت تحلیل اطلاعات با کدینگ
 • اضافه شدو گزارش تحلیلی BMI
 • اضافه شدن گزارش تحلیلی فشار خون
 • اضافه شدن گزارشات مالی
 • امکان طراحی پیشرفته فرم معرفی نامه
 • امکان طراحی فرم اعزام برای حوادث
 • امکان پین کردن ضمیمه برای نمایش در کلیه دوره ها
 • امکان بررسی هوشمند سوابق شغلی فعلی و قبلی در کارشناس بهداشت حرفه ای
 • تفکیک کاربر دیتا اینتری و کارشناس بهداشت حرفه ای در فرم کارشناس
 • بروز رسانی فرم اکسل صنعت بهداشت درمان نفت
 • بروز رسانی فرم بازرسی وزارت بهداشت و درمان

 

برای دریافت آخرین تغییرات نرم افزار به کانال تلگرام https://telegram.me/tebekarnews بپیوندید