نگارش 201103 نرم افزار طب کار

نگارش 201103 نرم افزار طب کار

تاریخ خبر: 1391/06/29
نگارش 2.0.1103 نرم افزار طب کار بر روی سرور برای بروز رسانی قرار گرفت. در این نگارش تغییرات اساسی در نرم افزار داده شده است برای استفاده از این ورژن باید در قسمت خبر رسان نرم افزار لینک مربوط به بروز رسانی سرور را دانلود نمایید و بر روی سرور اجرا نمایید.