راه اندازی سایت جدید فرا اندیشان آفاق

راه اندازی سایت جدید فرا اندیشان آفاق

تاریخ خبر: 1391/05/05
با تلاش تیم برنامه نویسی شرکت فرا اندیشان آفاق ، وب سایت جدید شرکت با آخرین تکنولوژیهای موجود پیاده سازی گردید.
با استفاده از این مدیریت محتوای تولید شده که متناسب با نیاز های شرکت طراحی گردیده بهتر از قبل می توان اطلاعات و خدمات مورد نیاز را در اختیار کاربران قرار داد. نکته حائز توجه اینکه در این وب سایت سعی برآن شده است که از cms های رایگان برای این امر استفاده نگردد ، چرا که استفاده از این cms ها پاسخگوی بسیاری از نیازهایی که در حال حاضر و یا در آینده به وجود می آید نمی باشند.
در این وب سایت از MVC 3 و Ajax و CSS 3 و Html 5 استفاده شده است. 

mvc3       html5