نگارش 376 نرم افزار طب کار آفاق

نگارش 376 نرم افزار طب کار آفاق

تاریخ خبر: 1395/10/03

نگارش 376 نرم افزار طب کار آفاق.

برای بروز رسانی مشتریان گرامی بر روی سرور قرار گرفت.

 

تغییرات این نگارش:

  • در قسمت اودیومتری امکان گزینه ماسک و نات ریسپانس به گرافهای هوایی و استخوانی اضافه شد.
  • در گزارشات امکان گزارش آنالیزی چند سال در نمودارها اضافه شده است.
  • دریافت اطلاعات کامل از سیستم منابع انسانی.
  • گزارشات جدید در قسمت گزارشات طب کار.
  • دید نزدیک با اصلاح و بدون اصلاح در قسمت اپتومتری.
  • اصلاح قسمت سوابق کلینیک.