نگارش 30149 نرم افزار طب کار آفاق

نگارش 30149 نرم افزار طب کار آفاق

تاریخ خبر: 1393/05/19

نرم افزار معاینات دوره ای 149.

این نگارش برای استفاده کابران محترم بر روی سرور آفاق آپلود گردید.
مشتریان محترم می توانند از ماژول بروز رسانی این نرم افزار را دریافت نمایند.

تغییرات این نگارش:

  • چاپ کد رهگیری در فرم مصوب وزارت بهداشت و درمان
  • امکان ورود اطلاعات مهاجرین که کد ملی ندارند مانند افاغنه در سیستم آفاق
  • اضافه شدن چند آیتم جدید به خلاصه پرونده پزشک (اطلاعاتی که از کلیه سوابق بیمار نمابش داده می شود و بصورت هوشمند تفسیر و موارد مشکل دار علامت زده می شوند تا پزشک بهتر بتواند تصمیم گیری نماید.)