نگارش 1090 نرم افزار طب کار آفاق پیشرفته

نگارش 1090 نرم افزار طب کار آفاق پیشرفته

تاریخ خبر: 1391/06/13
نگارش 1090 نرم افزار طب کار پیشرفته آفاق برای بروز رسانی بر روی سرور قرار گرفت.
برای بروز رسانی از طریق نرم افزار قسمت تنظیمات گزینه بروز رسانی را انتخاب نمایید