نرم افزاری برای وارد کردن مشخصات افراد

نرم افزاری برای وارد کردن مشخصات افراد

تاریخ خبر: 1391/05/22
نرم افزار طب کار آفاق نرم افزاری برای وارد کردن مشخصات افراد و پرونده پزشکی ، طب کار آنها می باشد.
راه اندازی سایت طب کار برای اطلاع رسانی بهتر این موضوع می باشد.
در این نرم افزار بصورت علمی تفسیر کامل ادیومتری ، تفسیر اسپیرومتری ، رفرنسهای طب کار انجام می گیرد.
انواع گزارشات از دیتابیس داروخانه ، کلینیک ، اورژانس در اختیار می باشد.
و در واقع نرم افزار طب کار برای آزمایشات ادواری شرکتها می باشد.
انجام آزمایشات طب کار ، تصویر برداری و ... همه یکجا و همیشه در دسترس ، دیگر نگران خراب و یا از بین رفتن تصاویر ضمیمه پرونده نباشید.
باز آموزی طب کار
انجمن طب کار
طب کار متخصص
سلامت و بهداشت
ادیومتری
International Journal of Occupational Medicine
نرم افزار موبایل