نرم افزارهای تخصصی پزشکی

نرم افزارهای تخصصی پزشکی

تاریخ خبر: 1393/02/01

تولید و طراحی نرم افزارهای پزشکی:

این شرکت آمادگی خود را برای تولید انواع نرم افزارهای پزشکی تحت وب ، اپلیکیشن ، اندرید و ... اعلام می دارد.
در این راستا نرم افزارهای مورد نیاز علوم پزشکی در دست طراحی قرار گرفته است.
این نرم افزارها یک پکیج کامل و یکپارچه می باشد که امکان ازتباط با یکدیگر را دارند.