شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)

شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)


شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا).

یکی دیگر از استفاده کنندگان نرم افزار طب کار آفاق می باشد.

درباره شرکت صدرا

ساخت و تعمير انواع کشتي های حامل کانتينربر، نفت کش، يدک کش، کشتی لوله گذار و غيره
ساخت سکوهای حفاری دريائی (نيمه شناور و خود بالابر)
ساخت انواع سکوهای ثابت دريائی نفت و گاز (فرآورش، سرچاهی، زيست و غيره )
لوله گذاری در دريا
احداث تاسيسات فرآورشی و پالايشگاهی نفت و گاز
احداث خطوط لوله نفت و گاز در خشکی
احداث تاسيسات پتروشيمی
اجرای طرح های زيربنايی عظيم
اجرای سازه های فولادی مقياس بزرگ