داروی تریامترن برای فشارخون

داروی تریامترن برای فشارخون

تاریخ مقاله: 1391/07/10
تریامترن هیدروکلروتیازید (TRIAMTERENE HYDROCHLOROTIAZIDE) یک داروی مُدر (ادرارآور) رایج است. این دارو دفع مایعات را از طریق ادرار افزایش می دهد، در نتیجه با کاهش مایعات در گردش خون از فشار خون می کاهد.


کاهش فشار خون خود موجب کاهش کار قلب و شریان ها ( سرخرگ ها) می شود. بالا باقی ماندن فشار خون، به سرخرگ های مغز، قلب و کلیه ها آسیب می زند که این آسیب، خطر سکته مغزی، نارسایی قلبی و نارسایی کلیوی را افزایش می دهد.

هیدروکلروتیازید همچنین موجب دفع برخی املاح مثل سدیم و پتاسیم، از بدن می شود. تریامترن به هیدروکلروتیازید اضافه می شود تا از دفع پتاسیم جلوگیری کند و آن را در بدن نگه دارد.

چگونگی مصرف

برای جلوگیری از ناراحت شدن معده، تریامترن هیدروکلروتیازید را می توان با غذا یا شیر خورد. سعی کنید دارو را هر روز ساعت معینی مصرف کنید تا فراموشش نکنید.
اگر روزی یک نوبت تریامترن هیدروکلروتیازید برایتان تجویز شده است، بهتر است دارو را اول روز یا وقتی که به دستشویی دسترسی دارید مصرف کنید.