آئین نامه و دستورالعمل های مراکز طب کار

آئین نامه و دستورالعمل های مراکز طب کار

تاریخ مقاله: 1391/07/05
پزشكان متخصص طب كار مي توانند با مراجعه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي منطقه مورد نظر براي فعاليت مطابق با آئين نامه مركز تحصصي طب كار نسبت به دريافت مجوز تأسيس و بهره برداري مركز اقدام نمايند .
مطابق با آئين نامه معاينات سلامت شغلي و دستورالعمل اجرايي آن، فعاليت در زمينه معاينات سلامت شغلي (دوره اي و بدو استخدام) منوط به دريافت كد و مجوز معاينات سلامت شغلي از معاونت بهداشتي دانشگاه مربوطه مي باشد كه فعاليت پزشكان متخصص طب كار در سه شكل مركز تحصصي طب كار ، مطب و اشتغال در واحد كاري و پزشكان عمومي واجد شرايط در دو شكل مطب و اشتغال در واحد كاري تعريف شده است .

دانلود دستورالعمل اجرایی آئین نامه معاینات سلامت شغلی
آئین نامه تاسیس مرکز تخصصی طب کار