آیین نامه وسایل حفاظت فردی

آیین نامه وسایل حفاظت فردی

تاریخ مقاله: 1391/06/18
به منظور تامین و ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت نیروی کار و همچنین صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور و در راستای پیشرفت تکنولوژی و ایمن سازی محیط کارگاهها و به منظور پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی ،مقررات این آیین نامه به استناد ماده 85 قانون جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است .

      لینک دانلـــــــــود