دستور العمل ایمنی اره لنگ

دستور العمل ایمنی اره لنگ

تاریخ مقاله: 1391/05/16

دستورالعمل ایمنی ماشین ابزار (دستگاه اره لنگ) 

 1- حتما" باید هنگام برش میله های بلند ، زیرسر میله تکیه گاهی مطمئن قرار داد تا از افتادن و آسیب رساندن جلوگیری شود.

 2- دقت شود هنگام اندازه گیری ، ماشین کاملا"خاموش باشد.

 3- هنگام روشن بودن ماشین ، به هیچ عنوان وهرگز دست خود را نزدیک کار و یادر حوزه تیغه نبرید.

 4- از محکم بودن کار فبل از روشن کردن ماشین مطمئنشوید.

 5- در صورتیکه از نحوه کار با آن اطلاع نداریدبه آن دست نزنید.

 6- اپراتور باید فردی آموزش دیده ،دارای حکمکارگزینی به همراه شرح وظایف ، و ملزم به رعایت آن باشد.

7- دستگاه باید به سیستم ارتینگ مجهز باشد.

 8- اپراتور باید در صورت مشاهده هرگونه نقص فنی دردستگاه ، مراتب را به سرپرست خود و مسئول ایمنی اطلاع دهد.

 9- هنگامیکه ماشین روشن است؛ نباید دست رابرای بازکردن گیره و یا اندازه گیری جلو برد.

 10- استفاده از وسائل ایمنی حفاظت فردی الزامیست.

 

 

تهیه و تنظیم:

ادره حفاظت ایمنی و بهداشت کار

شرکت / مجتمع