آشنایی با معیارهای انتخاب دستگاه اسپیرومتر مناسب

آشنایی با معیارهای انتخاب دستگاه اسپیرومتر مناسب

تاریخ مقاله: 1391/05/16
اسپیرومتری از تست های پاراکلینیک بسیار رایج در معاینات دوره ای و بدواستخدام بوده و همچنین در بررسی و تشخیص بیماری های ریوی ناشی از کار نقش مهمی ایفا می کند. امروزه مارک ها و مدل های متنوعی از دستگاه های اسپیرومتر از طرف شرکت های سازنده جهت خرید در دسترس می باشند و نمایندگان فروش این دستگاه ها تبلیغات متعددی جهت جلب مشتری و فروش بیشتر به مشتریان ارائه می دهند. همانند خرید هر نوع از تجهیزات تشخیصی پزشکی، مناسب بودن و استاندارد بودن دستگاه اسپیرومتری نیز از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی نیاز به تهیه دستگاه اسپیرومتر مناسب دارند. حال سوال مهم این است که :

 مناسب بودن دستگاه اسپیرومتری به چه معناست؟ و به عبارت دیگر:

 چه خصوصیات و معیارهایی در دستگاه اسپیرومتر باید موجود باشد تا آن را به محدوده "مناسب" نزدیک نماید؟

 با توجه به اینکه اولین اصل در کنترل کیفی واحدهای اسپیرومتری، مناسب بودن دستگاه اسپیرومتری است و با توجه به اینکه سوالات متعددی در رابطه با اینکه " کدام مارک یا مدل دستگاه اسپیرومتری برای خرید مناسب است؟" ازطرف همکاران و مراکز بهداشتی و درمانی و شرکت های طب کار مطرح می شود، به جای اشاره به مارک یا مدل خاصی، "معیارهای مناسب بودن دستگاه های اسپیرومتری" در وبلاگ قرار داده شده است تا همکاران محترم با توجه به این معیارها هنگام خرید دستگاه اسپیرومتر، با بینش و آگاهی بیشتری نسبت به خرید یک دستگاه اسپیرومتر مناسب اقدام نمایند. لازم به ذکر است که اغلب دستگاه های اسپیرومتر امروزی دارای بعضی از این معیارها هستند ولی هنگام خرید بهتر است معیارها یک به یک در دستگاه بطور دقیق بررسی شده و بالطبع هر دستگاه اسپیرومتر که تعداد بیشتری از این معیارها را داشته باشد به "استاندارد" نزدیک تر و برای خرید مناسب تر می باشد. ذکر این نکته ضروری است که اغلب شرکت ها در تبلیغ دستگاه اسپیرومتری خود به تعداد و تنوع پارامترها و شاخص های قابل اندازه گیری توسط دستگاه اشاره می کنند. باید توجه داشت که علیرغم تعدد پارامترها و شاخص های قابل اندازه گیری در اغلب دستگاه های اسپیرومتر، فقط تعداد معدودی از آنها برای تفسیر کافی هستند و بنابراین اینکه دستگاه اسپیرومتری تعداد زیادی از پارامترها را اندازه گیری می کند شاخصی برای برتری یک دستگاه اسپیرومتر نسبت به سایرین محسوب نمی شود. همچنین تفسیرهای ارائه شونده توسط دستگاه های اسپیرومتری همیشه قابل اعتماد نبوده و تفسیر اسپیروگرام فقط به عهده پزشکان واجد صلاحیت می باشد و بنابراین ارائه تفسیر توسط دستگاه اسپیرومتر نیز شاخص برتری محسوب نمی شود. 
(مقاله از جناب دکتر کیوان کرمی فر)