شنوایی سنجی , ادیومتری

شنوایی سنجی , ادیومتری

تاریخ مقاله: 1393/10/24
نرم افزار طب کار آفاق امکان وارد نمودن تست شنوایی سنجی (ادیومتری) را با قابلیت نمایش نمودار بصورت لحظه ای دارد.
تست ادیومتری از فرکانس 250 تا 8000 بصورت کامل هم برای تست شنوایی هوایی (AC) و هم برای تست استخوانی (BC) درون نرم افزار وجود دارد.

ازدیگر امکانات نرم افزار امکان واد نمودن مقادیر با حرکت نودهای نمودار می باشد یعنی شما می تونید هر فرکانسی که مد نظر دارید را با موس گرفته و مقدار آن را بر روی نمودار با موس تغییر دهید و  از طرفی با وارد نمودن عدد تست هم همان لحظه نمودار تغییر می کند.

از امکانات دیگر نرم افزار می توان به مشاهده تفسیر رنگی اشاره نمود اگر شما تفسیر رنگی را انتخاب نمایید در زیر گراف ادیومتری با تلورانس رنگ میزان کاهش شنوایی را نمایش می دهد
از دیگر امکانات می توان به انتخاب نوع استاندارد قرار گرفتن گرافی راست و چپ اشاره نمود نرم افزار طب کار آفاق این امکان را دارد که شما جای گرافی را در صفحه عوض کنید و مطابق استاندارد انگلیسی و غیر انگلیسی در آورید
تفسیر هوشمند نتایج ادیومتری از دیگر امکانات نرم افزار طب کار آفاق می باشد بدین صورت که سه نوع تفسیر رایج ادیومتری در اختیار شما قرار دارد که با انتخاب هر کدام نرم افزار ایومتری شما را تفسیر می کند.
  1. تفسیر Audiometery
  2. تفسیر Goodman
  3. تفسیر NIHL
  4. تفسیر Audiometery & NIHL

    ادیو گراف گوش چپ      گراف ادیومتری گوش راست

 
لازم به ذکر است امکان وارد نمودن SRT , SDS نیز در نرم افزا وجود دارد.
همچنین می توان به هر تعداد آزمایش را تکرار کرد و نتیجه نتایج قبلی را هم در سیستم نگهداری نمود.
امکان ارسال اطلاعات به اکسل و آنالیز روند کاهش شنوایی در طی چند دوره هم از دیگر امکانات این نرم افزار می باشد.
امکان مشاهده نتایج چندیدن دوره بر روی یک گراف : در این حالت می توانید سالهای مورد نظر خود را انتخاب نمایید و هر سال با یک رنگ خاص نمایش داده می شود و در یک لحظه می توان روند کاهش شنوایی هر فرد را مشاهده نمود.
امکان چاپ ار گرافی و نتایج ادیومتری.
امکان وارد کردن نتایج ادیومتری از نقطه نظر کارشناس ادیومتریست.
 
Afagh