برخی از امکانات نرم افزار دیابت آفاق

برخی از امکانات نرم افزار دیابت آفاق

تاریخ مقاله: 1391/07/29
 • امکان تعریف پانلهای مختلف برای آزمایشگاه
 • محاسبه اتوماتیک BMI,GFR,جثه,....
 • امکان ثبت کامل معاینات بالینی
 • امکان ثبت اطلاعات پزشک (انواع فشار خون ، داروهای دیابتی ، غیر دیابتی ، تجویز دارو و ...)
 • امکان ارجاع به متخصص در قسمتهای دورن سازمانی و برون سازمانی
 • امکان چاپ برگه ارجاع به متخصص
 • امکان ارجاع الکترونیکی
 • امکان نوبت دهی و سیستم گردش بیمار هوشمند
 • امکان دادن تاریخ مراجعه بعدی در تمام قسمتهای برنامه
 • امکان وارد نمودن عوارض دیابت
 • امکان ثبت ارزیابی قبل از ورزش
 • امکان ثبت فعالیتهای بدنی
 • معاینه تخصصی چشم
 • معاینه تخصصی قلب
 • ثبت نتایج زخم پای دیابتی
 • ثبت نتایج تخصصی کلیه
 • امکان وارد کردن نتایج آزمایشگاه
 • تغذیه و رژیم درمانی
 • ارزیابی عادت غذایی
 • پایش برنامه غذایی
 • بهداشت روان
 • سیستم هوشمند آموزش بیماران (تعریف کلاس- گروه آموزشی بر اساس سن، جنسیت و ... - آموزش چهره به چهره و ...)
 • حضور و غیاب بیماران در کلاس آموزش به وسلیه کارت بهداشت سلامت
 • ارسال SMS گروهی و انفرادی جهت اعلام زمان کلاسهای آموزش و پیگیری مراجعات بعدی بیماران
 • نمایش نتایج مختلف بصورت آمار و نمودار در تمام قسمتهای برنامه
 • کنترل گردش بیمار بصورت هوشمند در تمام قسمتهای برنامه
 • ارسال SMS به بیماران جهت پیگیری و مراجعات و ارسال نتایج مراقبت
 • مرکز کنترل با توجه به سطح کاربری
 • مشاهده آمار مراکز تحت پوشش بصورت لحظه به لحظه
 • امکان مشاهده سوابق پرونده
 • امکان اتصال به دستگاههای مختلف (کارتخوان ، وب کم ، دستگاههای نوار قلب ، دستگاههای آزمایشگاه)
 • تهیه و استخراج انواع گزارشات
 • تهیه انواع گزارشات آماری
 • امکان ارتباط با نرم افزار Microsoft Excel


Afagh