نگارش 539 نرم افزار طب کار آفاق

نگارش 539 نرم افزار طب کار آفاق

تاریخ مقاله: 1396/10/25

نگارش 539 نرم افزار طب کار آفاق.

این نگارش با ظاهری جدید و سریع تر از ورژن قبلی آماده استفاده مشتریان گرامی قرار گرفته است.

تغییرات :

  • تغییرات در قسمت مالی نرم افزار
  • اضافه شدن چند گزارش جدید
  • اضافه شدن گزارش جدید در واکسیناسیون