مقایسه نگارشهای مختلف نرم افزار طب کار آفاق

مقایسه نگارشهای مختلف نرم افزار طب کار آفاق

تاریخ مقاله: 1393/10/18

مشخصات فنی نگارشهای مختلف نرم افزار طب کار آفاق.


خریداران نرم افزار طب کار آفاق
مشخصات نرم افزار طب کار آفاق

نگارش پایه: جهت شرکتها و صنایع کوچک طراحی شده و کلیه نیازهای طب کار آنها را جواب گو می باشد.
نگارش عمومی: برای شرکتها و صنایع بزرگ طراحی شده که نیاز به خصوصی سازی نرم افزار ندارند.
نگارش حرفه ای: برای شرکتها وصنایع بزرگ طراحی شده که نیاز به خصوصی سازی و اتصال سیستمهای دیگر از قبیل کلینیک ، اورژانس ، داروخانه را دارند.

در زیر حالت مقایسه نرم افزارهای طب کار را مشاهده می نمایید.

پارامترهامشخصاتپــایهعمومیحرفه ای
قیمتشروع قیمت پایه به میلیون تومان با توجه به امکانات36-912-15
سیستم عاملکلیه ویندوزهای 23 بیتی و 64 بیتیTebekarTebekarTebekar
پایگاه دادهMicrosoft SQL ServerTebekarTebekarTebekar
ورژن پایگاه دادهSQL server از این نگارش به بالا پشتیبانی می شود200020052008 R2
پشتیبانییک سال پشتیبانی رایگان + بروز رسانی رایگان نرم افزارTebekarTebekarTebekar
ظرفیت  هاحداکثر ظرفیت تشکیل پرونده در هر سال300 نفرنامحدودنامحدود
حداکثر کلایت استفاده کننده از سیستم10کلاینتنامحدودنامحدود
حداکثر تعریف کاربرنامحدودنامحدودنامحدود
اطلاعات پایه      تعریف کارگاهها و قسمتهای مختلفTebekarTebekarTebekar
تعریف مشاغلTebekarTebekarTebekar
تعریف چارت سازمانی و تهیه بانک شغلی TebekarTebekar
تعریف عوامل زیان آور محیطTebekarTebekarTebekar
تعریف پارامترهای کارشناسی بهداشت حرفه ایTebekarTebekarTebekar
تعریف پیمانکاران TebekarTebekar
تعریف انواع مشاوره و ارجاع TebekarTebekar
تعریف نشانه ، تشخیص ، یافتهTebekarTebekarTebekar
تعریف انواع آزمایشات از قبیل پاراکیلینیکی و آزمایشگاهیTebekarTebekarTebekar
نعریف انواع معرفی نامه برای انجام معاینات TebekarTebekar
تعریف انواع فرمهای آموزشی TebekarTebekar
تعریف پکیجهای مختلف روانشناسی  Tebekar
تعریف نتایج روانشناسی  Tebekar
تعریف سوالات صفحه اول تشکیل پروندهTebekarTebekarTebekar
تعریف نوع معایناتTebekarTebekarTebekar
تعریف بیمهTebekarTebekarTebekar
تعریف انواع کاربران و سطوح دسترسیTebekarTebekarTebekar
تشکیل پروندهتشکیل پرونده در سالهای متوالیTebekarTebekarTebekar
گرفتن عکس پرسنل توسط وب کم و سایز کردن عکسTebekarTebekarTebekar
امکان گرفتن امضای الکترونیکی با قلمهای دیجیتالی TebekarTebekar
امکان اسکن اثر انگشت با دستگاه اسکنر اثر انگشت TebekarTebekar
امکان ارتباط به پرسنل از طریق پیامک و ایمیل  Tebekar
چاپ پرونده سلامت شغلی مطابق فرم استاندارد وزارت بهداشتTebekarTebekarTebekar
تکمیل هوشمند فرم تشکیل پروندهTebekarTebekarTebekar
امکان اتصال به سیستم HR یا ERP  Tebekar
جستجوجستجوی نام، نام خانوادگی،شماره پرونده،کد ملیTebekarTebekarTebekar
فیلتر کردن نوع قرارداد، نام کارگاه، تاریخ پذیرشTebekarTebekarTebekar
مشاهده وضعیت جوابدهی پرونده، پرونده های آماده جوابدهی TebekarTebekar
دسترسی به تمام نتایج وارده شده برای پروندهTebekarTebekarTebekar
لیست پرونده ای اخیر برای دسترسی راحت تر به پرونده هاTebekarTebekarTebekar
حذف پروندهحذف پرونده در سال جاری و یا کلیه سالهاTebekarTebekarTebekar
ورود سریع نتایجامکان وارد کردن تمام نتایج معاینات در یک فرم  Tebekar
اودیومتریورود نتایج اودیومتری در پرونده سلامت شغلیTebekarTebekarTebekar
تفسیر رنگی گراف اودیومتری TebekarTebekar
تفسیر نتیجه اودیومتری بر اساس استاندارد AudioMetrist TebekarTebekar
تفسیر نتیجه اودیومتری بر اساس استاندارد Goodman TebekarTebekar
تفسیر اودیومتری بر اساس استاندارد NIHL OSHA  Tebekar
محاسبه میزان ناتوانی گوشها طبق استانداد OSHA  Tebekar
امکان اصلاح منحنی اودیومتری با موس  Tebekar
امکان مقایسه گرافهای نتایج اودیومتری چند سال مختلف  Tebekar
ورود نتایج SRT , SDSTebekarTebekarTebekar
امکان ثبت و ذخیره تکرار آزمایش اودیومتری به دفعاتTebekarTebekarTebekar
امکان چاپ فرم تست اودیومتریTebekarTebekarTebekar
امکان ارسال نتیجه و گرافی اودیومتری به EXCEL TebekarTebekar
امکان جابجایی گوشها در ورود و مشاهده اطلاعاتTebekarTebekarTebekar
امکان ثبت یافته های شنوایی توسط متخصص اودیولوژیست TebekarTebekar
اپتومتریورود نتایج اپتومتری در پرونده سلامت شغلیTebekarTebekarTebekar
ثبت دید بدون عینک برای چشم چپ و راستTebekarTebekarTebekar
ثبت دید با عینک برای چشم چپ و راستTebekarTebekarTebekar
ثبت دید رنگی برای چشم چپ و راستTebekarTebekarTebekar
انجام تست دید رنگی ایشی هارا Ishihara توسط نرم افزار TebekarTebekar
تشخیص تست دید رنگی Normal, Abnormal, Protan, Deutan, Tritan, Total Color Blidness TebekarTebekar
ثبت ثانیه آرک عمق دیدTebekarTebekarTebekar
امکان ثبت یافته های بینایی توسط کارشناس اپتومتریست  TebekarTebekar
امکان ثبت و تکرار آزمایش اپتومتری به دفعاتTebekarTebekarTebekar
اسپیرومتریورود نتایج اسپیرومتری در پرونده سلامت شغلیTebekarTebekarTebekar
امکان انتخاب دستگاه اسپیرومتر(Form, Jager, Pony Fx, SpiroLab II, SpiroLab III, Winspiro, Vitalograph) TebekarTebekar
ثبت مصرف سیگار(غیر سیگاری، سیگاری، ترک سیگار)TebekarTebekarTebekar
تفسیر اسپیرومتری طبق استاندارد ILO ATS  Tebekar
مشاهده تفسیر اسپیرومتری بصورت تصویری  Tebekar
امکان ضمیمه شدن گرافی اسپیرومتریTebekarTebekarTebekar
مشاهده گراف اسپیرو در سایزهای مختلفTebekarTebekarTebekar
امکان اسکن کردن گرافی اسپیرومتریTebekarTebekarTebekar
امکان گرفتن عکس با دوربین دیجیتالی از گراف اسپیرو TebekarTebekar
امکان ثبت و تکرار تست اسپیرومتری به دفعاتTebekarTebekarTebekar
امکان ثبت و ذخیره یافته های اسپیرومتری توسط کارشناس TebekarTebekar
اتصال به دستگاه اسپیرومتری و دریافت نتایج و گرافی بصورت آنلاینTebekarTebekarTebekar
آزمایشگاهورود نتایج آزمایشگاهTebekarTebekarTebekar
تشخیص نتیجه نرمال و غیر نرمال آزمایشاتTebekarTebekarTebekar
امکان ورود سریع نتایج آزمایشاتTebekarTebekarTebekar
امکان مرتب سازی لیست آزمایشاتTebekarTebekarTebekar
امکان ثبت و ذخیره تکرار آزمایش به دفعاتTebekarTebekarTebekar
امکان Import اطلاعات از نرم افزارهای آزمایشگاههای خارج از سازمانTebekarTebekarTebekar
سایر آزمایشاتورود نتایج گرافی ها ، نوارقلب ، تصویر برداری و ....TebekarTebekarTebekar
امکان ورود سریع نتایج آزمایشاتTebekarTebekarTebekar
امکان ذخیره کردن گرافی ها ، تصویرها ، نوارها و ...TebekarTebekarTebekar
امکان مرتب سازی لیست آزمایشاتTebekarTebekarTebekar
امکان ثبت و ذخیره تکرار آزمایش به دفعاتTebekarTebekarTebekar
امکان Import اطلاعات از نرم افزارهای آزمایشگاههای خارج از سازمانTebekarTebekarTebekar
بهداشت حرفه ایورود نتایج کارشناس بهداشت حرفه ایTebekarTebekarTebekar
ثبت عوامل زیان آور شغل فعلی همراه با  مدت مواجهه ، میزان مواجهه ، حد مجاز ، میزان تماس ، راههای مواجهه ، راههای ورود ، حالت ، ارزیابیTebekarTebekarTebekar
ثبت عوامل زیان آور شغل قبلی همراه با  مدت مواجهه ، میزان مواجهه ، حد مجاز ، میزان تماس ، راههای مواجهه ، راههای ورود ، حالت ، ارزیابیTebekarTebekarTebekar
تهیه فرم معرفی برای عوامل زیان آور TebekarTebekar
ثبت وسایل حفاظت فردی و تجهیزات ایمنی TebekarTebekar
ضمایمضمیمه کردن انواع گسترده فایلها مانند گراف نوار قلب ، C.X.R و ...TebekarTebekarTebekar
گزارشاتگزارشات پویا و ترکیبی و ساخت گزارشات متنوعTebekarTebekarTebekar
ارسال اطلاعات داده به نرم افزار ExcelTebekarTebekarTebekar
ارسال انواع گزارشات نموداری در نرم افزار ExcelTebekarTebekarTebekar
ارسال اطلاعات به نرم افزار SPSSTebekarTebekarTebekar
فیلتر کردن گزارشات با شرطهای مورد نظرTebekarTebekarTebekar
ادغام چند گزارش با شرطهای And و Or بصورت پویا  Tebekar
تعیین خروجی گزارش بصورت (لیست تفکیکی ، ادغام مشابه ، تعداد)  TebekarTebekar
امکان گزارشات ترکیبی با تعیین سالهای مختلف در یک گزارشTebekarTebekarTebekar
تعریف گزارش (تعیین ستونهای گزارش ،فونت ،تراز ،سایز و ..)  Tebekar
امکان تغییر سرصفحه و پاورقی در گزارشات جدید   Tebekar
امکان تعریف سایز و جهت کاغذ در گزارشات جدید   Tebekar
امکان تغییر scale برای گزارشات جدیدTebekarTebekarTebekar
امکان تغییر مقیاس چاپ و تعداد کپی در چاپ گزارشTebekarTebekarTebekar
امکان ذخیره گزارشات طراحی شدهTebekarTebekarTebekar
ذخیره گزارش با فورمتهای PDF, JPG, BMP , ...  Tebekar
ارسال گزارش از طریق Email  Tebekar
کلینیکنرم افزار کلینیک هوشمند آفاق - پذیرش و نوبت دهی الکترونیکیTebekarTebekarTebekar
تعربف خدمات کلینیکی هراه با تعرفه آنها و گرفتن گزارشات متنوعTebekarTebekarTebekar
سیستم داروخانه همراه با کنترل داروها از نظر تاریخ انقضا و نقطه سفارشTebekarTebekarTebekar
سیستم داروخانه مجهز به بارکدTebekarTebekarTebekar
ورود و خروج دارو  بصورت مکانیزهTebekarTebekarTebekar
تائیدیه مرخصی استعلاجی پرسنل و تفکیک نشغلی و غیر شغلیTebekarTebekarTebekar
حوادثثبت حوادث شغلی بصورت کامل همراه با گرافTebekarTebekarTebekar
ثبت اعضای آسیب دیدهTebekarTebekarTebekar
ثبت نوع آسیبTebekarTebekarTebekar
ثبت اقدامات مورد نیاز برای حادثه دیدهTebekarTebekarTebekar
ثبت نتیجه اقداماتTebekarTebekarTebekar
ثبت علت حادثهTebekarTebekarTebekar
ثبت وسایل انتقالTebekarTebekarTebekar
ثبت محل وقوع حادثهTebekarTebekarTebekar
Tebekar  امکانات موجود در نگارش
Tebekar  امکانات آپشنال نرم افزار
 
در قسمت تماس با ما می توانید راههای تماس با شرکت را مشاهده نمایید