ورزش هنگام کار

ورزش هنگام کار

تاریخ مقاله: 1399/03/20
توصیفی کوتاه در مورد حرکات ورزشی که میتوان هنگام کار پشت میز کامپیوتر انجام دادکار با کامپیوتر به مرور زمان اگر با حرکات اصلاحی و مراقبت های مهم از بدن همراه نباشد مشکل آفرین خواهد بود پس برای حفظ سلامت خود این مراحل را دنبال کنید:
حرکاتی اصلاحی برای افرادی که کار با کامپیوتر انجام می دهند
درست بنشینید:
اولین قدم برای حفظ سلامت اندام در حین کار با کامپیوتر نشستن درست است. حتما کمر باید در حالت صاف قرار گیرد و به هیچ وجه غوز نشود.
 
حرکت گردن:
گردن در حالت صاف قرار گیرد و سر آرام به عقب و جلو حرکت داده شود بعد از 10 مرتبه انجام این حرکت جهت حرکت سر را به سمت چپ و راست تغییر دهید.
 
شانه ها:
شانه ها را به سمت جلو و عقی با حالت غلط حرکت دهید این حرکت فشار کار بر روی شانه هایتان را تسکین می بخشد.
حرکات ورزشی مناسب هنگام کار با کامپیوتر
بازو و شانه ها:
بهترین حرکت برای بازوها و شانه ها این است که دستها را مقابل سینه روبروی هم قرار دهید و از هم دور کرده و دوباره به هم نزدیک کنید این حرکت برای جلوگیری از افتادگی سرشانه ها و ضعف عضلات بازو بسیار مفید است.
حرکت دوم شانه:
دستها را روی شانه قرار دهید و کتف ها را به صورت چرخشی به سمت جلو و عقب بچرخانید.

کمر:
دستها را به حالت 90 درجه  در کنار بدن نگاه دارید و بدون اینکه آنها خم و راست شوند به وسیله کمر البته به صورتی که انگار می خواهید پشت سر را نگاه کنید به طرفین حرکت کنید. چپ و راست.
یک بند مثل تصویر بردارید و در حالت ایستاده با دستانتان در پشت سر نگاه دارید
پاها را کمی از هم فاصله دهید
به همان حالت که دستها پشت سر و پاها باز هستند به سمت پایین خم شوید طوری که بدنتان در حالت 90 درجه قرار گیرد و دوباره به حالت صاف و قبلی بازگردید.
 
حرکات اصلاحی
نکاتی هنگام کار با کامپیوتر
راه بروید:
برای بازگشت گردش خون به حالتی که تمام اعضای بدن به راحتی در جریان آن باشند از جا بلند شده و چند دقیقه راه بروید این کار برای تمام اعضای بدن بعد از کار با کامپیوتر مهم و نیاز است.
 
چشم ها راببندید:
بعد از 30 دقیقه کار با کامپیوتر دست از کار کشیده و دستانتان را مقابل چشم ها بگذارید تا شانس ضعف چشم در شما ایین بیاید و چشمانتان تقویت شوند.

نفس عمیق
حرکاتی مفید برای بدن
عادات خوب و دوست داشتنی بدنتان را انجام دهید:
بهترین حالت برای بدن حالت آرامش و ریلکسی است که کشیدن چند نفس عمیق و نوشیدن آب در فواصل زمانی مناسب و به دفعات کافی یکی از ضرورت های این امر است